Všeobecné obchodné podmienky

I. Objednanie tovaru

Internetový obchod ramko.sk prevádzkuje podnikateľský subjekt (ďalej ako „Predávajúci“) Miroslav Kočiš RAMKO, Ing. Katarína Kočišová - právny nástupca so sídlom Poštová 12, 040 01 Košice - Staré Mesto , IČO: 14 349 094 zapísaná v ŽR OS Košice-okolie 802-3169. Objednať tovar na stránkach Ramko.sk môžete jednoducho vyplnením a odoslaním objednávky. Zákazník môže využiť formu nákupu s registráciou a svoje údaje bude mať k dispozícii aj pri ďaľšom nakupovaní. Je možné nakupovať aj bez registrácie. Zaslaním objednávky zákazník uzatvára kúpno-predajnú zmluvu s prevádzkovateľom obchodu a súhlasí s obchodnými podmienkami.

II. Platobné podmienky

Ponúkame naším zákazníkom dve spôsoby úhrady za tovar. Pri platbe na dobierku zákazník zaplatí v hotovosti na pošte pri preberaní zásielky. Pri platbe prevodom zákazník vykoná platobný prevod na náš účet pred odoslaním zásielky. Pri osobnom odbere zákazník uhradí tovar v hotovosti alebo platobnou kartou.

Zákazník uhrádza sumu za tovar + príslušné poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka POŠTOVNÉ A BALNÉ.

III. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru na adresu je realizované Slovenskou poštou. Osobný odber je realizovaný na prevádzke predávajúceho.

Predávajúci je povinný zaslať tovar zákazníkovi do 30 dní od vykonania objednávky, v prípade že pri tovare nebola uvedená iná informácia o dodacej lehote tovaru.

Ak je tovar skladom, je podaný na Slovenskú poštu do 2 pracovných dní. Ak je časť objednaných tovarov nedostupná, predávajúci informuje zákazníka a dohodne sa s ním na možnosti čiastočného alebo celkového dodania tovaru.

IV. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje budú zaradené do databázy ramko.sk a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník je pred odoslaním odoslaním objednávky vyzvaný k aktívnemu súhlasu so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.

Za účelom nákupu na stránkach ramko.sk sú vaše osobné údaje spracúvané tretími stranami, tzv. sprostredkovateľmi. Ich zoznam, rovnako ako zoznam zhromažďovaným údajov, možnosť ich editácie resp. vymazania je uvedený na stránke Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi inej ako uvedenej tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom doručenia objednaného tovaru.

V. Reklamácie

O vzniku reklamácie je zákazník povinný nás informovať mailom na ramko@ramko.sk alebo vyplnením kontaktného formuláru v sekcii “Kontakt”.

Reklamovaný tovar zašlite doporučene poštou na adresu: RAMKO, Poštová 12, 040 01 Košice.

Tovar posielajte v originálnom balení, s presným popisom chyby (môže byť písaný aj rukou), tiež nezabudnite uviesť vaše kontaktné údaje. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou ani na škody vzniknuté počas prepravy.

Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia reklamovanej zásielky, prípadne ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. O vybavení reklamácie vás budeme bezodkladne informovať. Po uznaní reklamácie vám uhradíme vaše poštovné náklady spojené s vrátením tovaru.

Zákazník je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Zákazník môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Zákazník pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy je možné do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu na základe § 7 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Možnosť vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na predaj obrazových a zvukových záznamov ako CD, DVD, vinyl (§ 7 odstavec 6, bod i). Vrátený tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý, teda v pôvodnom stave, v akom bol zákazníkovi doručený. Následne bude zákazníkovi vrátená plná suma tovaru, a to v lehote do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na našu adresu.

Na odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru je zákazník povinný vyplniť formulár “Vrátenie tovaru” v sekcii Obchodné podmienky.