Kontakt

Poštová 12
040 01 Košice

Tel.: 055/622 04 51
E-mail: ramko@ramko.sk

 

 

Otváracie hodiny:

Pondelok 9:00 - 16:00
Utorok 9:00 - 17:00
Streda 9:00 - 16:00
Štvrtok 9:00 - 17:00
Piatok 9:00 - 16:00

Medzi 12:00 - 13:00 obedná prestávka

 

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ Miroslav Kočiš RAMKO, Ing. Katarína Kočišová - právny nástupca so sídlom Poštová 12, 040 01 Košice - Staré Mesto , IČO: 14 349 094 zapísaná v ŽR OS Košice-okolie 802-3169 a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.