Rámovanie vo Východoslovenskej galérii

09. 03. 2023

Rám použitý na výstave sa nazýva Golden Patine a nájdete ho aj v našej Galérii rámov, kde si ho viete aj priamo online objednať.